Vocabulary & Grammar
ПРОГРАМА LEVEL 1

1. Tenses: simple tenses
Зможете закріпити знання про базові часи в англійській мові.

2. Storytelling: past tenses
Будете легко розрізняти всі Past tenses і знати, де використовувати Past Simple, а де Present Perfect

3. Comparatives and superlatives
Навчитеся правильно порівнювати, говорити про переваги та недоліки

4. Prepositions
Позбудетесь частих помилок у прийменниках. Раз і назавжди з'ясуєте різницю між at/in/on

5. Articles
Вивчите стійкі вирази з артиклями та освоїте логіку їх застосування без зазубрювання правил

6. Modal verbs
Навчитеся використовувати модальні дієслова так, як їх вживають в сучасній англійській
7. Gerunds vs Infinitives
Поповните словниковий запас новими дієсловами та зрозумієте різницю між інфінітивом та герундієм

8. Conditions: I+II
Позбудетесь помилок в умовних реченнях з if і when

9. Common Mistakes
Виправите часті граматичні помилки

10. Word order & sentence structure
Навчитеся складати грамотні речення

11. A few/a little/some/any
Чим відрізняються ці слова, і як правильно сказати "дещо", "трохи" і т.д.