Vocabulary & Grammar
ПРОГРАМА LEVEL 2

1. Tenses: full overview
Опануєте всі часи, які дійсно стануть вам у нагоді спілкування

2. Storytelling :) narrative + would/used to
Навчитесь описувати те, що сталося з вами у минулому так, як це роблять носії мови

3. Prepositions
Повний огляд найбільш проблемних прийменників в англійській

4. Modal verbs
Навчитеся правильно використовувати модальні дієслова. Засвоїте різницю між "should" та "had to", "must" та "must have"

5. Gerunds vs Infinitives
Розберетеся, чим герундій відрізняється від інфінітива та поповните словниковий запас лексикою про шопінг
6. Conditions: all types
Огляд 1, 2, 3 та змішаного типів придаткових речень

7. A few/a little/some/any
Освоїте граматичну різницю між обчислюваними і необчислюваними іменниками, і дізнаєтесь, які слова з ними використовувати

8. Punctuation
Огляд правил пунктуації в англійській — де потрібно ставити кому, двокрапку, тире і т.д.

9. Advanced grammar constructions: inversion, etc
Вивчите сучасні конструкції, які допоможуть вам бути on the same page з носіями мови